Over mij

Over mij

Ik ben Karlijn van Heck, 33 jaar oud, samenwonend in Lith. Samen met mijn partner heb ik een zoon en een dochter. In 2008 heb ik mijn opleiding HBO Pedagogiek afgerond. De afgelopen 12 jaar ben ik werkzaam geweest binnen de jeugdzorg.Ik ben begonnen als medisch maatschappelijk werker op de kinderafdeling, daarna 6 jaar als schoolmaatschappelijk werker en de laatste 4 jaar als brede jeugdprofessional. Ik heb veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen/jongeren van 4 t/m 14 jaar en hun ouders. Kinderen waarbij het opgroeien niet vanzelf ging, kinderen met een ontwikkelingsstoornis (AD(H)D, ASS) of achterstand, kinderen die vast liepen op school, kinderen met identiteitsproblemen, kinderen met een traumatische of verlieservaring, kinderen die wat sociaal vaardiger/weerbaarder mogen worden, kinderen die te maken hebben met echtscheidingsproblematiek enz. Daarnaast bestond mijn werk voor een groot deel uit het begeleiden van ouders bij opvoedingsvragen en het ondersteunen van onderwijs daar waar nodig.

 

Ja! ik geniet van mijn kinderen maar soms kan het ouderschap ook een zwaar beroep op je doen. Vooral als je kind een wat grotere zorgbehoefte heeft. Iedere ouder wil dat het goed gaat met zijn kind, dat hij/zij gelukkig is! Ik heb daarbij zelf ervaren hoe belangrijk het is dat je ook als ouder lekker in je vel zit en goed voor jezelf zorgt. Ik weet ook uit eigen ervaring dat er dingen in je leven kunnen gebeuren waardoor je als kind, ouder of gezin uit balans raakt. Durf dan om hulp te vragen zodat jullie daarna weer op eigen kracht verder kunnen. 

 

Ik ben ingeschreven bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Dit is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing.

 

Opleidingen en trainingen 

2019: Diploma KIES-coach (kinderen in echtscheidingssituatie)

2018: Training brainblocks (pyscho-educatie)

2017: Training (v)echtscheiding

2016: Training praten met kinderen en pubers; spelen, spreken, doen

2014: Opleiding 'kind centraal'

2013/2014: Deelname pilot verbanden verbinden PO 
samenwerkingsverband 3006

2012: Training Triple P 

2011: Diploma trainer SOVA (sociale vaardigheden) PO + VO

2010: Training rouw en echtscheidingsbegeleiding bij kinderen/pubers

2010/2011: Diploma Trainer NJI Regionale Aanpak Kindermishandeling 

2009: Opleiding 'oplossingsgericht werken' 

2008: Diploma HBO Pedagogiek

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019   |   Valkseweg 3  |   5397 AP  Lith   |  06-48204382   |  info@karlijnvanheck.nl  |  www.karlijnvanheck.nl