Psycho-educatie AD(H)D en ASS

Psycho-educatie ADHD/ASS

Ieder brein is anders! En ieder brein heeft weer andere dingen nodig! Bij kinderen die bijv. gediagnosticeerd zijn met AD(H)D of een stoornis binnen het autistisch spectrum (ASS) gebeuren er letterlijk andere dingen in het brein dan bij kinderen die dat niet hebben.  


Het is voor ouders en andere betrokkenen heel goed om beter te weten hoe dat brein in elkaar zit omdat je dan ook beter weet wat wel en niet helpend is voor je kind, dat noemen we psycho-educatie. Ik zie in de praktijk dat het veel meer begrip opleverd en dat verwachtingen bijgesteld worden. Sommige kinderen worden erg overvraagd omdat we vinden dat ze het 'maar moeten kunnen of moeten leren'. Hoe fijn is het voor het kind als de omgeving beter weet hoe te reageren, hoe te handelen en hoe te ondersteunen! 


Soms is het voor kinderen zelf ook fijn om te weten wat er speelt en hoe het komt dat ze soms 'anders' doen of denken. Dit geeft ze meer inzicht in zichzelf en hoe het in hun hoofd werkt t.o.v. de ander. 


Ik werk met verschillende metdhodes, één daarvan is brainblocks. Dit is een methode die visueel is en op een mooie en praktische manier een goede inkijk geeft in het brein en welke verschillen dan zichtbaar zijn. Door hier goed naar te kijken weet u (nog) beter wat uw kind nodig heeft. De vervolgstap is dan om dit om te zetten naar handelen. We kijken dan samen naar wat eenieder nodig heeft om dit te kunnen doen. 


Het kan ook zijn dat je kind (nog) niet is gediagnosticeerd maar dat er wel 'kenmerken' zijn of dat je ind bijv. klaagt over een vol hoofd, slecht kan omgaan met veel prikkels, concentratieproblemen heeft of veel piekert. Ook dan kan Brainblocks een mooi middel zijn om samen te onderzoeken hoe het in het brein van jullie kind werkt en wat het nodig heeft om optimaal te ontwikkelen! 


Copyright 2019   |   Valkseweg 3  |   5397 AP  Lith   |  06-48204382   |  info@karlijnvanheck.nl  |  www.karlijnvanheck.nl